Oferta

Wykonujemy remonty, naprawy między innymi następujących kotłów:

  • LOOS
  • TORUS
  • WR
  • Erm
  • OR
  • OSR
  • P-2
  • Inne kotły

oraz wszelkiego rodzaju zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia będące pod nadzorem UDT.